ELBUS Oy
 Haku
 Delta Fern  EIB Tunnistimet Ohjainkojeet Himmentimet WAVE Valaisimet Tarvikkeet  Aakkosjärjestys  
Saliohjain 3:lle painikkeelle
Hehku- ja halogeenihimmentimille. KATSO MYÖS HUOMAUTUS KALANVILJELYLAITOKSILLE TAI MUILLE ELÄIMILLE. HIDASTUSAIKA SAATAVISSA 4-60 min.
 

Kuva isompana
Koje mahdollistaa 1-40 AQ tehoyksikön samanaikaisen
himmennyksen 3:lla painikkeella (+/-) 0-100% ja I/O
Koje muistaa viimeisen arvon, joten kytkettäessä koje päälle,
kytkeytyy viimeksi käytetty taso päälle.
Mikäli painikkeita kirkastuu/himmenee
painetaan laitteen ollessa 0-asennossa, muuttuu valoi-
suusarvo vastaavasti päällekytkettäessä.
-painike 1: Kirkastuu ajassa 3-60s (aika 1)
-painike 2: Himmenee ajassa 3-60s (aika 2)
Painamalla painiketta tapahtuu säätö ja päästämällä irti
jää ohjain haluttuun tasoon.
Potentiometreillä Min. ja Max. voidaan säätää valoisuu-
den ala-ja ylärajoja
Painikkeita voidaan kytkeä haluttu määrä rinnan.

Asennus- ja käyttöohje:

Koje: NS2-X käyttöohje

Toiminta:
Koje mahdollistaa 1 - 20 kpl AQ- himmentimen samanaikaisen ohjauksen.
Potentiometreillä Bright/Hell ja Dark/Dunkel määritellään ”kirkastumisen tai himmenemisen” hidastusaika 3-60s.
Potentiometreillä Min. ja Max määritellään alin ja ylin raja, jonka välillä voidaan ohjata, eli himmentimen alimman ja ylimmän rajan välillä. Ohjauspaikkoja voi olla haluttu määrä rinnakkain.


Hell Dunkel
Bright Minimi Maksimi Dark

Hidastus- Hidastus-
aika 3 – 60s aika 3 – 60s

HUOMAUTUS:
Erikoistilauksesta on mahdollista saada koje 4-60 min. hidastusajoilla esimerkiksi kalan- tms. viljelylaitosten tarpeisiin. Tarvittava kytkentäkaavio kysyttäessä.

Asettelu:

Asettele hidastusaikapotentiometrit alimpaan arvoon. Valitse minimipotentiometrillä alin arvo ja maksimipotentiometrillä maksimi arvo. Minimi arvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin maksimi. Ulkopuolisilla painikkeilla voidaan nyt ohjata haluttu taso. Viimeksi valittu taso säilyy myös, vaikka olisi jännitekatkokin. Painettaessa himmenee tai kirkastuu painikkeita laitteen ollessa pois kytkettynä, muuttuvat arvot vastaavasti. Laitteen ollessa kytkettynä, voidaan ko. kytkettyä tasoa muuttaa painikkeilla, toisin sanoen himmentää tai kirkastaa ja samalla nähdään valaisimista säädetty taso. Tasojen tultua kokeilluiksi, säädetään nyt haluttu siirtymis-/himmennysaika potentiometreillä väliltä 3 – 60s. Mikäli vielä halutaan rajoittaa himmennyksen ylä- tai alarajaa, tehdään se minimi- ja maksimi- potentiometreillä.
Kytkentöjä suoritettaessa, avataan alaosassa oleva sinettiruuvi ja irrotetaan koje pistokekannastaan kääntämällä eteenpäin kojeen yläreunasta. Hahloliittimet ovat kojeen alareunassa.

■ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö.
■ Asennuksessa on noudatettava turvallisuusohjeita ja määräyksiä.


 Piirikaavio NS2-X (pdf)
Tuotetunnus
NS2-X
Tyyppi
OHJAIN
TilausNro
50.13.030
Valmistaja
altenburger
Asennus
DIN-kisko/-aukko
Teho
<40xAQ
Mitat
6MY

Yhteensopivat tuotteet

 TuotenroLuokkaNimi
CTM3TOHJAUSTAULUOhjaustaulu
  Kolmella painikkeella kojerasiaan. Painike 16x32mm