ELBUS Oy
 Haku
 Delta Fern  EIB Tunnistimet Ohjainkojeet Himmentimet WAVE Valaisimet Tarvikkeet  Aakkosjärjestys  
Vakiovalo-ohjain portaittaiseen ohjaukseen
3-piirinen, tunnustelee ulkovalon määrää
 

Kuva isompana
LWS3 valoisuusarvokytkin toimii LWS 1:n tapaan, mutta voi ohjata jopa kolmea valaisinryhmää. Mahdollistaa 3-vaiheohjauksen.
Toiminta-alue valittavissa: 10-1 000lux tai 200-20 000lux
Kiinteä kiinnikytkentähystereesi 10%.
Erilliset kiinni- ja aukikytkentähidastukset 5s…..20min.
Ledit osoittavat odotettavissa olevan hidastusajan jälkeisen
kytkentätilan
Uudelleenkytkennän estokytkimen ollessa päällekytkettynä,
estää valaistuksen automaattisen uudelleenkytkennän. Tällöin
päälle kytkentä suoritetaan erillisellä painikkeella huonetilasta.
Painikesisääntuloja on yksi, mutta painikkeita voi olla useita rinnan

Asennus- ja käyttöohje LWS 3:

3-piirinen valoarvokytkin (pistokekanta-asennus DIN-kiskolle)

Toiminta:
Valoarvokytkin kytkee valoja päälle tai pois asetellun valoisuusarvon mukaisesti päivänvalosta riippuvaisesti.
Valoisuustunnistin sijoitettaan mittaamaan päivän valoa, joko ulos tai sisälle ikkunan suojaan.

Päällekytkentäarvot__________Poiskytkentäarvot

_0._______1._______2._______3. _______4.________________ LED 1-3______________

Valoisuusarvoalue__________Uudelleenkytkentäesto

Kytkentäarvoasettelut:
-Potentiometri 0. Päällekytkentäajan hidastusaika 5s…..20min
-Potentiometri 1. Poiskytkentäarvo 10…..1 000lux / 200…..20 000 (kerroin x1 tai x20 valoisuusarvoalueen liukukytkimellä)
-Potentiometri 2. Poiskytkentäarvo 10…..1 000lux / 200…..20 000 (kerroin x1 tai x20 valoisuusarvoalueen liukukytkimellä)
-Potentiometri 3. Poiskytkentäarvo 10…..1 000lux / 200…..20 000 (kerroin x1 tai x20 valoisuusarvoalueen liukukytkimellä)
-Potentiometri 4. Poiskytkentäajan hidastusaika 5s……20min
Esimerkki: Kiinnikytkentähystereesi on 10%. Ulkovaloisuuden laskiessa 10% alle asetteluarvon, kytkeytyy piiri jälleen päälle asetellussa hidastusajassa.

LED osoittaa odotettavissa olevan kytkentätilan kullekin kanavalle erikseen; Ledin ollessa päällä, osoittaa se, että valot ovat kytkeytyneenä, tai kytkeytyvät hidastusajan kuluessa.

Uudelleenkytkennän esto -kytkimen ollessa päällä, estää se valojen automaattisen syttymisen. Uudelleenkytkentä suoritetaan tällöin ulkopuolisella painikkeella (kts. kaavio), joita voi olla useampia rinnan. Painikeohjaus on silloin mahdollinen, kun Led on päälle kytkeytyneenä. Painike mahdollistaa myös valojen poiskytkennän.

Käsi-/automaattiohjaus on myös mahdollista toteuttaa erillisillä kytkimillä (kts. kaavio). Automaattiohjauksessa ohjaa valoisuustunnistin valoja ja käsiohjauksella on mahdollista ohjata käsin päälle tai pois.

Useampien ryhmien kytkentä on mahdollista käyttämällä kojetta LWS 3, tai kytkemällä maksimi 3 kpl kojeita LWS 1 yhden valoisuustunnistimen kanssa. Kaikille kolmelle LWS 1-kojeelle voidaan antaa täysin toisistaan eriävät arvot.

Kuorma voidaan kytkeä joko suoraan oman koskettimen 10A/250V tai mieluummin sen ohjaaman kontaktorin välityksellä. Haluttaessa estää valojen kytkentä tiettyinä aikoina voidaan koskettimen piiriin asentaa kytkinkello tai käsin ohjattava kytkin.

■ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö.
■ Asennuksessa on noudatettava turvallisuusohjeita ja määräyksiä.


 Piirikaavio LWS-3 (pdf)
Tuotetunnus
LWS 3
Tyyppi
OHJAIN
TilausNro
50.14.016
Valmistaja
altenburger
Asennus
DIN-kisko/-aukko
Teho
3 x 10A
Mitat
6MY

Yhteensopivat tuotteet

 TuotenroLuokkaNimi
LF/w/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/e/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/d/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/c/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/b/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/a/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S