ELBUS Oy
 Haku
 Delta Fern  EIB Tunnistimet Ohjainkojeet Himmentimet WAVE Valaisimet Tarvikkeet  Aakkosjärjestys  
Vakiovalo-ohjain portaittaiseen ohjaukseen
1-piirinen, tunnustelee ulkovalon määrää
 

Kuva isompana
1-piirisellä ohjaimella voidaan tehdä useampiportaisia ohjauksia. Kts. myös 3-piirinen ohjain LWS3.

LWS1 valoisuusarvokytkin tunnustelee valoisuustunnistimen avulla päivänvaloa ja kytkee valaisinryhmän (sopii kaikille valolähteille) automaattisesti päälle tai pois. Päälle- ja poiskytkentätasot valitaan erikseen. Tällä tavoin ei säästetä pelkästään energiaa, vaan kytketään valaistusta tarpeiden mukaisesti. Asettelemalla kojeesta tarvittavat kiinni-/aukihidas-
tukset estetään tarpeettomat ulkopuoliset häiriötekijät, kuten esim. auringon pilkahdukset pilvisellä säällä.
Asettelu:
Toiminta-alue valittavissa: 10-1 000lux tai 200-20 000lux
Kiinnikytkentäarvo 50…..95% aukikytkentäarvosta
Erilliset kiinni- ja aukikytkentähidastukset 5s…..20min.
Led osoittaa odotettavissa olevan hidastusajan jälkeisen
kytkentätilan
Uudelleenkytkennän estokytkimen ollessa päällekytkettynä,
estää valaistuksen automaattisen uudelleenkytkennän. Tällöin
päälle kytkentä suoritetaan erillisellä painikkeella huonetilasta.
Painikesisääntuloja on yksi, mutta painikkeita voi olla useita rinnan


Asennus- ja käyttöohje LWS 1; 1-piirinen valoarvokytkin (pistokekanta-asennus DIN-kiskolle)

Toiminta:
Valoarvokytkin kytkee valoja päälle tai pois asetellun valoisuusarvon mukaisesti päivänvalosta riippuvaisesti.
Valoisuustunnistin sijoitettaan mittaamaan päivän valoa, joko ulos tai sisälle ikkunan suojaan.

Päällekytkentäarvot_____________Poiskytkentäarvot

_1. _______2. __________________ 3.________4.


Valoisuusarvoalue _____LED ____Uudelleenkytkentäesto

Kytkentäarvoasettelut:
-Potentiometri 1. Päällekytkentäajan hidastusaika 5s…..20min
-Potentiometri 2. Päällekytkentäarvo 50…95% poiskytkentäarvosta
-Potentiometri 3. Poiskytkentäarvo 10…..1 000lux / 200…..20 000 (kerroin x1 tai x20 valoisuusarvoalueen liukukytkimellä)
-Potentiometri 4. Poiskytkentäajan hidastusaika 5s……20min
Esimerkki: Jos esimerkiksi poiskytkentäarvo on aseteltu 500 lux ja päällekytkentäarvo 80%, niin valot kytkeytyvät päälle, kun valoisuustaso alittaa 400 luxia.

LED osoittaa odotettavissa olevan kytkentätilan; Ledin ollessa päällä, osoittaa se, että valot ovat kytkeytyneenä, tai kytkeytyvät hidastusajan kuluessa.

Uudelleenkytkennän esto -kytkimen ollessa päällä, estää se valojen automaattisen syttymisen. Uudelleenkytkentä suoritetaan tällöin ulkopuolisella painikkeella (kts. kaavio), joita voi olla useampia rinnan. Painikeohjaus on silloin mahdollinen, kun Led on päälle kytkeytyneenä. Painike mahdollistaa myös valojen poiskytkennän.

Käsi-/automaattiohjaus on myös mahdollista toteuttaa erillisillä kytkimillä (kts. kaavio). Automaattiohjauksessa ohjaa valoisuustunnistin valoja ja käsiohjauksella on mahdollista ohjata käsin päälle tai pois.

Useampien ryhmien kytkentä on mahdollista käyttämällä kojetta LWS3 tai tällä kojeella, kytkemällä maksimi 3 kpl kojeita yhden valoisuustunnistimen kanssa. Kaikille kolmelle LWS1-kojeelle voidaan antaa täysin toisistaan eriävät arvot. Tällöin se mahdollistaa kolmella ryhmällä esim. portaittaisen vakiovalo-ohjauksen.

Kuorma voidaan kytkeä joko suoraan oman koskettimen 10A/250V tai mieluummin sen ohjaaman kontaktorin välityksellä. Haluttaessa estää valojen kytkentä tiettyinä aikoina voidaan koskettimen piiriin asentaa kytkinkello tai käsin ohjattava kytkin.

■ Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattihenkilö.
■ Asennuksessa on noudatettava turvallisuusohjeita ja määräyksiä.
Tuotetunnus
LWS 1
Tyyppi
OHJAIN
TilausNro
50.14.011
Valmistaja
altenburger
Asennus
DIN-kisko/-aukko
Teho
1x10A
Mitat
6MY

Yhteensopivat tuotteet

 TuotenroLuokkaNimi
LF/w/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/e/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/d/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/c/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/b/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S
LF/a/DTUNNISTINValoisuustunnistin
  Soveltuu kojeille: LWS1-3, LRS, LM1-3, AQAD-S ja KAD-S